معرفی کتاب با بیان داستان

در پی نوشتن داستان نویسنده‌ای که افسرده بود. می‌خواهیم همراه با دنبال کردن داستان، با کتابی آشنا شویم که در هر موقعیتی و یا دارای هر شغلی باشیم؛ خواندنش را امتحان کنیم و راهی را که گم کرده‌ایم را بیابیم.   به روی عنوان داستان کلیک کنید؛ تا داستان را مشاهده کنید و بخوانید. لطفن …
نمایش